AWordPressSite

Image default

Sex politiska utmaningar för att vägleda få en reform av UNRWA.

  1. Avbryt läroplanen i UNRWA som innehåller principer om Jihad, martyrskap och en “återvändanderätt” med vapen.  Alla FN:s skolor ska främja mottot “Fred börjar här.”
  2. Avbryt samarbetet med paramilitär utbildning i alla UNRWA:s skolor. UNRWA bör visa engagemang för FN:s principer för ”fredsutbildning”.
  3. Insistera att UNRWA avskedar anställda som är anslutna till Hamas, i enlighet med de lagar i västerländska nationer som förbjuder bistånd till organ som har anställda som är medlemmar i en terroristorganisation.
  4. Insistera på att UNRWA säger upp sitt samarbete med Mohammad Assaf, vilken är en förespråkare av krig och sjunger sånger som uppmuntrar till våld.
  5. Be om en granskning av de donationer som går till UNRWA. Detta skulle innebära omfattande dokumenterade rapporter om bortkastade resurser, dubbla tjänster och avlöningar samt avslöja ett flöde av kontanter till de Gaza-baserade terrorgrupper som fått kontroll över UNRWA de senaste 18 åren .
  6. Introducera UNHCR-standarder i UNRWA för att främja vidarebosättning av de arabiska flyktingar som efter 67 år fortfarande har flyktingstatus. Dessa lärs idag att de har “rätten att återvända” till arabiska byar som fanns före 1948.

Related posts

Rättvisa i Jerusalem: Håll forum som verkställer lag mot terrorledare som uppmuntrar och förespråkar mord.

Penci-Admin

Föreslagen plats: Stockholm, Sverige

Center for Near East Policy Research

I en tid då ICC och deras stödjare planerar en rättslig ansträngning för att främja idén att palestinska arabiska demonstranter är fredliga

David Bedein