(Online) Unrwa-Monitor.com

Image default

Skadeglädje och UNRWA-skandalen

Avslöjanden om skenande missförhållanden i korridorerna hos FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) kunde inte ha höljt i mer skam i en klandervärd organisation.
Även om det vanligtvis inte är trevligt att frossa i andras olycka så finns skadeglädjen som uppstått efter nyheterna om olämpligt beteende innanför väggarna på denna särdeles avskyvärda organisation berättigad.

Märkligt nog uppdagades den graverande interna UNRWA-rapporten om korrupt och kränkande beteende från högt uppsatta tjänstemän av Al-Jazeera och AFP – samma mediekoncerner som beklagade sig över Trumpadministrationens nedskärningar på bistånd till UNRWA, vars mandat är att ”förse stöd, mänsklig utveckling och räddningstjänst” till palestinier i Judéen, Samarien och Gaza.
Det vill säga, araberna som 1948 förflyttades som en följd av det arabiska angreppet mot den judiska staten, även känt som Frihetskriget eller Självständighetskriget.

Föga förvånande är det bara extremvänstern som fortsätter sprida illusionen att UNRWA är något mer än vad Donald Trump menar är en ”obotligt bristfällig verksamhet” vars enda syfte är att befästa en fabricerad ”palestinsk flyktingkris”

Samma FN-organ som placerade palestinier i en alldeles egen falsk kategori – en kategori som gör det möjligt för palestinier att förbli ”flyktingar” i generationer, snarare än att snabbt hjälpa dem med omlokalisering – detta organ understödjer också terrorister. Det gör de dels praktiskt genom att tillåta Fatah, Hamas och Islamic Jihad att lagra vapen såväl inuti som under sina skolor, dels ideologiskt genom revisionistiska läroböcker och andra metoder som lär palestinska barn att hata och aspirera på att döda judar.
UNRWA förnekar naturligtvis ideligen att hela dess existens bygger på en falsk premiss.
Lika upprörda blir de av anklagelserna om terrorförbindelser. Varje gång en UNRWA-skollärare ertappas med att posta våldsamt antisemitiska kommentarer och teckningar på hans eller hennes Facebook-sida – en vanlig företeelse genom åren – påstår således myndigheten att fenomenet är en avvikelse, och bedyrar att man ska råda bot på det genom att tillrättavisa eller avskeda förövarna.

Om det är något som står att lära av UNRWA-lärare så är det i sanning hur man ostraffat får göra vad man vill uppifrån sin höga häst.
Vilket så för oss vidare till aktiviteterna som ägt rum utanför de eländiga UNRWA-lägren, inne i luftkonditionerade kontor och hotell utomlands.

Enligt Al-Jazeera och AFP anklagar den explosiva rapporten, vilken skickades till FN:s generalsekreterare António Guterres i december, UNRWA:s generalkommissionär Pierre Krähenbühl och andra chefer inom organet för att ha gjort sig skyldiga till ”sexuellt ofredande, nepotism, repressalier och andra övertramp, för personlig vinning, för att tysta legitim kritik och för att i övrigt uppnå sina personliga mål.”

Anklagelserna utreds nu av FN.

Sin hycklande vana trogen säger UNRWA att de inte kan besvara några frågor om sitt beteende så länge ärendet är under utredning. Turligt nog för Krähenbühl och hans hejdukar så har FN – ett säreget pengaslukande, Israelfientligt getingbo i sig – tagit god tid på sig att fullfölja uppgiften. Resultatet kommer tveklöst bli att några huvuden rullar och sedan fortsätter man som vanligt. Nåja, delvis åtminstone. Tack vare Trump har UNRWA trots allt fått se sitt pengaflöde sina avsevärt.
Vilket är en av anledningarna till att Krähenbühl åkte fast.

Genom att arrangera en privat insamlingskampanj utanför FN:s verksamhetsområde, for Krähenbühl runt och vädjade om pengar han sedan använde till resor i första klass med sin älskarinna, som han 2015 befordrade till sin ”nära rådgivare” så att hon på glamouröst vis kunde göra honom sällskap runtom i världen. Detta bakom ryggen på hans fru.

I sken av ovanstående blir Krähenbühls ”Open Letter to Palestine Refugees and UNRWA”, publicerat september 2018 – endast tre månader innan Guterres mottog rapporten om UNRWA:s etiska överträdelser – särskilt häpnadsväckande.
I det öppna brevet skriver Krähenbühl bland annat följande: ”Ansvaret för det utdragna palestinska flyktingtillståndet, det ökande antalet flyktingar och det ökande hjälpbehovet ligger uteslutande hos de båda parterna och det internationella samfundets brist på vilja eller förmåga att få till ett framförhandlat och fredligt slut på konflikten mellan Israel och Palestina. Anklagelser om att UNRWA på något vis skulle vara ansvariga för att förlänga krisen är i bästa fall ohederligt. … Vårt åtagande gällande ansvarsskyldighet, rigorös och sund ekonomisk disciplin, att prioritera och agera beslutsamt när organets opartiskhet ifrågasätts, är offentlig kännedom.
UNRWA införde 2018 strikta förvaltningsåtgärder som ett eget nödvändigt bidrag till att få bukt med den ekonomiska krisen.”

Ingenting mindre än en total avveckling av UNRWA kan anses tillfredsställande emedan dess blotta existens är ett kriminellt bedrägeri. Sannolikheten för att organet stängs ner inom den närmaste framtiden är dock näst intill obefintlig.
Låt oss under tiden finna tröst i dess välförtjänta offentliga förnedring.

Källa: Algemeiner, JULY 31, 2019 5:07 AM. / JNS.org

Ruthie Blum är en journalist baserad i Israel och är författare till boken ”To Hell in a Handbasket: Carter, Obama, and the ‘Arab Spring’.”

Vi hoppas att donationsländerna ställer efterlängtade krav på reformation som UNRWA behöver.

Related posts

Förintelsens minnesdag 2023

Sweden UNRWA Reform

Nyligen förnyad, kommer UNRWA att agera i enlighet med FN: s värden?

David Bedein

Anti-Semitism i UNRWA:s utbildning

Dr Arnon Groiss