(Online) Unrwa-Monitor.com

9 אונר”א

_
לא מאז ולא מקדםפורסם ב: 15/02/2015
המשך לקרוא »
פעיל זכויות אדם פלסטיני: אונר”א מבצעת פשעי מלחמהפורסם ב: 15/02/2015
המשך לקרוא »
מערכת החינוך הפלשתינית ממשיכה בהסתהפורסם ב: 12/02/2015
המשך לקרוא »
קנדה נגד אונר”א: נשקול מחדש את הסיוע לארגוןפורסם ב: 15/01/2015
המשך לקרוא »
אונר”א: מקבלים תמיכה מישראל ומסיתים נגדהפורסם ב: 15/01/2015
המשך לקרוא »
הספד לג’ואן פיטרספורסם ב: 11/01/2015
המשך לקרוא »
אונר”א בעזה עוד סניף של חמאספורסם ב: 20/12/2011
המשך לקרוא »
אונר”א כיישות טרוריסטיתפורסם ב: 15/10/2012
המשך לקרוא »
אונר”א מגדלת שהידיםפורסם ב: 15/10/2012
המשך לקרוא »
מדוע אונר”א קיימת?פורסם ב: 29/11/2012
המשך לקרוא »
דוד בדין: אונר”א מנציחה את הפליטוּת הפלשתיניתפורסם ב: 10/12/2012
המשך לקרוא »
מבט מבפנים: מה מלמדים בקייטנה של אונר”א?פורסם ב: 11/12/2012
המשך לקרוא »
אמת אחרת על אונר”אפורסם ב: 10/12/2012
המשך לקרוא »
היבטים משפטיים בזירה המדינית: טומנים את הראש בחולפורסם ב: 18/10/2012
המשך לקרוא »
קנדה צריכה להפסיק הסיוע לאונר”אפורסם ב: 30/11/2012
המשך לקרוא »
בכיר לשעבר באונר”א: הם משלמים למחבליםפורסם ב: 29/11/2012
המשך לקרוא »
צ’ילה מציגה: פליטים פלשתינים סוג א’פורסם ב: 30/11/2012
המשך לקרוא »
‘ישראל המליצה להפשיר כספי ארה”ב לבתי”ס בעזה’פורסם ב: 11/12/2012
המשך לקרוא »
נתניהו לארה”ב: המשיכו לסייע לחינוך הפלשתיניפורסם ב: 11/12/2012
המשך לקרוא »
משרד הביטחון מסייע לבניית בתי ספר בעזהפורסם ב: 11/12/2012
המשך לקרוא »
הצורך ברפורמה באונר”אפורסם ב: 07/01/2013
המשך לקרוא »
דברים שאסור לאונר”א ללמד בבתי הספר שלהפורסם ב: 19/05/2013
המשך לקרוא »
אחרי “עמוד ענן” – יגיע “עמוד האש”פורסם ב: 19/05/2013
המשך לקרוא »
לימוד “זכות השיבה” בבתיה”ס של אונר”אפורסם ב: 26/05/2013
המשך לקרוא »
UNHCR מול UNRWAפורסם ב: 07/01/2013
המשך לקרוא »
10 אונר”א9 אונר”א8 אונר”א7 אונר”א6 אונר”א5 אונר”א4 אונר”א3 אונר”א2 אונר”א1 אונר”א