(Online) Unrwa-Monitor.com

3 אונר”א

rivkaht
ארצות הברית מציבה תנאים עבור חידוש הסיוע לאונר”אפורסם ב: 15/06/2021
המשך לקרוא »
מנכ”ל מרכז בדין תוקף את ניסיונות השיקום של רצועת עזה: “אונר”א – זרוע ביצועית של חמאס”פורסם ב: 06/06/2021
המשך לקרוא »
שאילתות עבור יו”ר ועדת חו”ב ח”כ אורנה ברביבאיפורסם ב: 01/06/2021
המשך לקרוא »
נתיב הכסף: כך מממן חמאס את המערך הרקטי שלופורסם ב: 26/05/2021
המשך לקרוא »
הודנה, טאהידה: למה מתכוון החמאס כשהוא מדבר על “הפסקת אש”פורסם ב: 23/05/2021
המשך לקרוא »
“הפסקת אש” לא על סדר היום של החמאספורסם ב: 19/05/2021
המשך לקרוא »
עכשיו הזמן למנוע תמיכה אמריקאית באונר”אפורסם ב: 11/05/2021
המשך לקרוא »
‎⁨ישראל היהודים והשלום בספרי הלימוד של אונרא 2021⁩פורסם ב: 03/05/2021
המשך לקרוא »
ממשל חדש-ישן: ארה”ב מחזירה את המימון לאונר”אפורסם ב: 11/04/2021
המשך לקרוא »
לכבוד השר חילי טרופר-המרכז לחקר מדיניות מזהת עש בדיןפורסם ב: 11/04/2021
המשך לקרוא »
פנייה למזכ”ל האו”ם: כך מחנכים את ילדי עזה לשנאת יהודיםפורסם ב: 21/02/2021
המשך לקרוא »
מי מטפל בהסתה – המל”ל או המתפ”ש?פורסם ב: 21/02/2021
המשך לקרוא »
פרוטוקול סיכום ישיבה מיום 9.2.2021 המרכז לחקר מדיניות מזה”ת ע”ש בדין עם ד”ר דארקו מוסיבוב מהאו”םפורסם ב: 11/02/2021
המשך לקרוא »
מחקר: האו”ם מלמד תכנים אנטישמיים בגדה ובעזהפורסם ב: 02/02/2021
המשך לקרוא »
שנאת ישראל והאדרת מחבלים: אלו התכנים בספרי הלימוד שמפיץ האו”ם לפלסטיניםפורסם ב: 02/02/2021
המשך לקרוא »
הגיע הזמן: רגע האמת של אונראפורסם ב: 01/02/2021
המשך לקרוא »
רצ”ב עדכונים מהמרכז לחקר מדיניות מזה”ת ע”ש בדיןפורסם ב: 01/02/2021
המשך לקרוא »
למי העולם נותן כסףפורסם ב: 01/02/2021
המשך לקרוא »
אנטישמיות בחינוך של אונראפורסם ב: 24/12/2020
המשך לקרוא »
רגע האמת של אונר”אפורסם ב: 24/12/2020
המשך לקרוא »
חקירת המימון הגרמני לאונר”אפורסם ב: 23/12/2020
המשך לקרוא »
אונר”א: 61 שנים של הנצחת הנחשלות, ההסתה והטרורפורסם ב: 23/12/2020
המשך לקרוא »
המודעה למקור ראשון – אתר אונרא – לאישורפורסם ב: 23/12/2020
המשך לקרוא »
דוד בדין בראיון אצל בני טייטלבוים על כט בנובמברפורסם ב: 23/12/2020
המשך לקרוא »
כ”ט בנובמבר: המשחק הכפול של האו”ם ביחס להכרה במדינת ישראלפורסם ב: 30/11/2020
המשך לקרוא »
10 אונר”א9 אונר”א8 אונר”א7 אונר”א6 אונר”א5 אונר”א4 אונר”א3 אונר”א2 אונר”א1 אונר”א