(Online) Unrwa-Monitor.com

Image default

UNRWA måste utvecklas eller avvecklas, säger högt uppsatt FN-tjänsteman i slutet av generalförsamlingen

Organets misslyckande med att lösa det palestinska flyktingproblemet ”är faktiskt dess donatorers misslyckande”, säger före detta chefsjuristen James Lindsay, och bottnar i organets definition av vad en flykting är.

”Direkta påtryckningar” från donatorer är det troligaste sättet att framkalla förändring hos FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA), berättade UNRWA:s chefsjurist James Lindsay för Jewish News Syndicate (JNS) under det att generalförsamlingens 74:e session gick mot sitt slut i New York.

Från Genève sade Lindsay – den enda före detta högt uppsatta UNRWA-tjänsteman som någonsin har skrivit en grundlig kritik om organet, vars uppgift är bistå 5,6 miljoner palestinska flyktingar i Västbanken, Gaza, östra Jerusalem, Syrien, Libanon och Jordanien – till JNS att medan förnyandet av organets mandat de kommande månaderna var ”mer eller mindre givet på förhand”, så kan givarländerna fortfarande ha betydande påverkan. (Organets mandat måste förnyas vart tredje år.)

Givarländer bör sporras ”att göra det rätta”, sade han, ”genom påtryckningar och att skämma ut dem”, om så är nödvändigt.

Medan palestinska och jordanska ministrar möttes på sidlinjerna av generalförsamlingens möte i syfte att säkra ett förnyande av UNRWA:s mandat, avslöjade Lindsay diverse olika strukturella problem med organet som går ännu längre än anklagelser om maktmissbruk av högt uppsatta tjänstemän. (UNRWA utreds för närvarande av FN:s generalsekreterare António Guterres efter anklagelser om oetiskt agerande och korruption.)

På ett sidoevenemang i anslutning till den 42:a sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 23 september, kritiserade Lindsay det ökänt antiisraeliska organet och menade att det antingen bör utvecklas eller avvecklas. Lindsay redogjorde i detalj för hur UNRWA underminerar sitt eget uppdrag som en ”humanitär- och välfärdsorganisation med fokus på omedelbar hjälp för människor i nöd.” Exempelvis, sade Lindsay, går endast tio procent av organets nuvarande budget till basala, omedelbara behov, medan resten går till utbildning och medicinsk vård, vilket han kallade ”statliga ansvarsområden.”

”Det finns ingen anledning till att FN skulle tillhandahålla sådant,” sade han.

UNRWA:s stora strukturella problem, sade Lindsay, är dess unika definition av vem som kvalificeras som flykting. Enligt organets definition klassas palestinier som har medborgarskap i värdländer, inklusive 1,8 miljoner jordanska medborgare, fortfarande som flyktingar. Detta går emot definitionen som används av FN:s råd för mänskliga rättigheter, vilket är ansvarigt för alla andra flyktingar runt om i världen.

”Vi måste ta itu med den här definitionen så att den överensstämmer med andra definitioner,” menar han, vilket skulle kräva en överföring av [diverse olika] ansvarsområden från UNRWA till Jordanien.

”Ur en praktisk synvinkel,” sade Lindsay till JNS, ”misstänker jag att alla medlemsländer redan vet att UNRWA:s definition av flykting bör, från en moralisk och juridisk ståndpunkt, göras identisk med definitionen av alla andra flyktingar i världen.”

Trots detta, sade han, ”fortsätter UNRWA att falskeligen identifiera personer som är medborgare i stater som ’flyktingar’, och förevigar därigenom en känsla av hjälplöshet, offermentalitet och revanschism” bland dessa palestinier.

”Genom att inte kräva att UNRWA antar FN-konventionens definition så har generalförsamlingen satt politik före moral,” sade Lindsay.

Dessutom sade han att UNRWA:s misslyckande, vilket han vidhöll ”faktiskt är donatorernas misslyckande”, att lösa det palestinska flyktingproblemet är ett hinder för fred och förstärker tron på ”rätt att återvända” bland palestinier – en ”rätt” han kallar ”en styggelse för israeler”.

 

’I deras ögon är kriget inte över’

Även före detta Knesset-ledamoten Einat Wilf kritiserade UNRWA den 23 september under plenarsammanträdet i FN:s råd för mänskliga rättigheter, och sade att palestinierna hade ”kapat” organet efter att ha vägrat acceptera utfallet av Frihetskriget 1948 som ledde till bildandet av staten Israel.

”Grundproblemet är att i deras ögon är kriget inte över. I deras ögon är staten Israel tillfällig,” sade hon. ”Om de ser Israel som något temporärt så kommer de aldrig skriva under en fredsöverenskommelse. De kommer att vänta ut det.”

Även Wilf klandrade västerländska givarländer, ”vilkas definition av fred är två stater,” men som fortsätter ”ge pengar till detta organ som får [palestinska flyktingar] att tro annat,” och därigenom ”ger bränsle åt och legitimerar idén att en judisk stat är temporär.”

Sedan 2009, sade Lindsay, är USA det enda givarlandet som ingripit mot UNRWA, genom att president Donald Trump upphävde USA:s årliga stöd på 360 miljoner dollar till organet. Detta, sade Lindsay, ”tvingade andra länder att finansiera UNRWA och framhävde UNRWA:s fortsatta bruk av sitt eget, fullständigt olämpliga, kriterium för att fastställt vem som är flykting.”

Han uttryckte sin ”försiktiga optimism” att med hjälp av nya hållningar och påtryckningar från den amerikanska regeringen kan även europeiska regeringar och politiker börja göra det svårare för UNRWA att helt finansiera sin verksamhet. Lindsay uppmanade fler givarländer att trycka på för dessa ”rationella ändringar” i definitionen av en flykting, eller för att lösa upp organet under de nästkommande fem åren.

Related posts

Anti-Semitism i UNRWA:s utbildning

Dr Arnon Groiss

Is Tinnitec Scam and How does it Works?

Center for Near East Policy Research

Frihetens Martyr UNRWA BEACH SCHOOL

Center for Near East Policy Research