(Online) Unrwa-Monitor.com

Image default

Sex utmaningar för reformation av UNRWA s politik

Med anledning av UNRWA-mandatets uppdatering under hösten ber vi givarnationer som finansierar UNRWA att ställa villkor som överensstämmer med FNs värden:

*Avbryt den nya UNRWA-läroplanen som innehåller principer om jihad, martyrdom och en “rätt till återvändande” med hjälp av vapen. FN-skolor ska främja UNRWAs motto “Peace Starts Here.” (Fred börjar här.)

*Avsluta militär utbildning i alla UNRWA-skolor. UNRWA bör ha samma grundprinciper som FN för fredsutbildning.

*Insistera att UNRWA avskedar anställda som är knutna till Hamas i enlighet med de lagar i västerländska nationer, vilka förbjuder samröre och donationer till byråer som anställer medlemmar ur en terrororganisation.

*Insistera att UNRWA avbryter sitt kontrakt med “ungdomsambassadören” Mohammad Assaf, som reser över världen och uppmuntrar till våld. Skulle det inte vara lämpligt för givarländerna att be UNRWA avbryta avtalet med denna krigsuppviglare?

*Be om en granskning av de donationsfonder som skickas till UNRWA. Detta innebär omfattade dokumenterade rapporter om förslösade resurser, dubbletter av tjänster och ett oönskat flöde av pengar till Gaza-baserade terrorgrupper som fått kontroll över UNRWA-verksamheten i Gaza under de senaste 18 åren.

*Introducera UNHCR-standard i UNRWA för att främja vidarebosättning av arabiska flyktingar efter 67 år. Den nuvarande UNRWA-politiken innebär att flyktingarna måste “återvända” till de arabiska byarna som fanns före 1948.

Related posts

Internationella flyktingdagen: Perspektiv från Jerusalem

David Bedein

Föreslagen plats: Stockholm, Sverige

Center for Near East Policy Research

UNRWA ifrågasätter aldrig huruvida skolböcker från Palestinska myndigheten (PA) bör användas av ett FN-organ som är skyldigt att följa FN:s grundprinciper

David Bedein Dr. Arnon Groiss