(Online) Unrwa-Monitor.com

Image default

Rättvisa i Jerusalem: Håll forum som verkställer lag mot terrorledare som uppmuntrar och förespråkar mord.

Skriven timmar efter att ett fyra dagar litet judiskt spädbarn begravdes, dödad i en arabisk terrorattack.

Av: David Bedein, socialarbetare och journalist.

En framträdande ledare inom israelisk underrättelsetjänst, Överste Yossi Kuperwasser, har uppmanat allmänheten att kräva att lag verkställs gentemot dem som uppmuntrar mord och som betalar till någon som mördar en jude. *

Barnmördaren, kommer enligt den palestinska myndighetens lag, att tilldelas ersättning för att ha dödat en jude, även då det gäller ett spädbarn **.

Även barnamördarens familj kommer att bada i pengar, enligt samma lag för ersättning från den palestinska myndigheten.

Tiden har kommit att hålla offentliga forum, i Israel och omvärlden, för att pressa till rättegång för varje tjänsteman inom den palestinska myndigheten som tillämpar lagen med ersättning till mördare.

Mahmud Abbas, ledare för den palestinska myndigheten, måste hållas ansvarig för uppvigling till mord, på grund av de order och uppmuntran som han ger genom att betala för mördande av judar och skänka ekonomisk ersättning till mördarens familj.

Familjer vars släktingar har blivit mördade, och fram till nu endast sett mördare blivit hedrade för dess gärning, kommer att uppmanas att vittna.

Även mördarens familjer som har fått ersättning för dessa handlingar kommer att bli ombedda att vittna.

*Finns det ett prejudikat för en regim som betalar till någon som begår mord?

*Skulle den regimen inte hållas ansvarig?

*Rättvisa kommer inte att råda om någon få ta lagen i sina egna händer.

*Rättvisa kommer endast att råda genom en rättvis domstol.

Det kommer att bli rättvisa i Jerusalem.

* Kuperwasser uttalande:

https://israelbehindthenews.com/continued-pa-payments-to-terrorists-in-2018-underscore-need-to-implement-new-israeli-law/18027/

** Bakgrund: The Palestinian Authority Killer Incentive Fund:

https://unrwa-monitor.com/?s=killer+incentive+fund

Related posts

Varför Gaza attackerar Tel Aviv?

David Bedein

Fortsatta betalningar från PA till Terrorister 2018. Undersökning behövs för att genomföra ny lag

Brig.-Gen. res. Yossi Kuperwasser

Avslöjande kartor: Den palestinska visionen som lärs ut i UNRWA:s skolor

Center for Near East Policy Research