(Online) Unrwa-Monitor.com

Image default

Internationella flyktingdagen: Perspektiv från Jerusalem

Vår nyhetsbyrå, som finns på internet på www.IsraelBehindTheNews.com, har engagerat professionell personal sedan 1 augusti 2000 för att undersöka och översätta de nya skolböcker som utfärdats av den palestinska myndigheten för utbildningsministeriet och används av 321 000 studenter i UNRWA.

I det nya PA-utbildningssystemet beskrivs alla områden som bebodda av “Sionister” och definieras för det arabiska skolbarnet som ockuperat och olagligt, med det uttryckliga kommandot till det palestinska arabiska folket att utplåna dem.

Detta är varken en bedömning eller en åsikt. Detta är ett faktum.

Man måste titta på ursprungskällan.

De flesta människor kommer inte göra det.

Båda sidorna av det politiska spektret i Israel talar om förhandlingar angående territoriumsområden som Israel tog genom sexdagskriget 1967.

En sådan tanke ignorerar det faktum att Israels armistikslinjer från 1949 aldrig erkändes av någon nation i världen.

Men faktum är att UNRWAs skolsystem, som verkar i 59 arabiska flyktingläger i Israel, Jordanien, Syrien och Libanon, nu införlivar den våldsamma ideologin om “rätten att med vapen återvända” till all mark som araberna förlorade 1948.

Människor på båda sidorna av det politiska spektret tenderar att avsiktligt ignorera UNRWA-verkligheten – att fem miljoner ättlingar bor i “tillfälliga boplatser” finansierade med 1,2 miljarder dollar av donationer från 67 nationer, varav det finns mycket liten transparens av donationer.

Vad kan göras?

UNRWA-mandatet, som debatteras av FN: s generalförsamling var femte år sedan 1949, kommer åter igen i höst att förnyas.

Eftersom ett upphörande av UNRWA inte kan komma till stånd är det dags att ge donationsnationerna i uppgift att vidta viktiga åtgärder för att desarmera det giftiga UNRWA-organet:

  1. Avbryt den nya UNRWA-läroplanen som innehåller principer om jihad, martyrdom och “rätten till återvändande” med hjälp av vapen.                         FN-skolor ska främja UNRWAs motto “Peace Starts Here.” (Fred börjar här.)
  2. Avsluta militär utbildning i alla UNRWA-skolor. UNRWA bör ha samma grundprinciper som FN för fredsutbildning.
  3. Insistera att UNRWA avskedar anställda som är knutna till Hamas i enlighet med lagar i västerländska nationer, vilka förbjuder samröre och donationer till byråer som anställer medlemmar ur en terrororganisation.
  4. Insistera att UNRWA avbryter sitt kontrakt med “ungdomsambassadören” Mohammad Assaf, som reser över världen och uppmuntrar till våld. Skulle det inte vara lämpligt för givarländerna att kräva att UNRWA avbryter avtalet med denna krigsuppviglare?
  5. Be om en granskning av de donationsfonder som skickas till UNRWA. Detta innebär omfattande dokumenterade rapporter om förslösade resurser, dubbletter av tjänster och ett oönskat flöde av pengar till Gaza-baserade terrorgrupper som fått kontroll över UNRWA-verksamheten i Gaza under de senaste 18 åren.
  6. Introducera UNHCR-standard i UNRWA för att främja vidarebosättning av arabiska flyktingar efter 67 år. Den nuvarande UNRWA-politiken innebär att flyktingarna måste “återvända” till de arabiska byarna som fanns före 1948.

Related posts

På grund av fortsatt dödlig hets tillåter USA:s kongressen inte UNRWA att använda sina anslag.

David Bedein

Kommer Sverige som fjärde största givaren av UNRWA, att be UNRWA-kommissionären att ta upp 15 indiskretioner?

David Bedein

Behind The Scene with David Bedein (with Swedish subtitles): March 26th, 2020

Center for Near East Policy Research