(Online) Unrwa-Monitor.com

Image default

Zoom UNRWA BEDEIN

Med fokus på internationella Till minnesdagen av förintelsen 27 januari. Vad har hänt och vad händer nu i Mellanöstern, Israel och palestinska flyktinglägren UNRWA? Sverige sponsrar till UNRWA med flersiffriga miljonbelopp varje år. Vad får palestinska folket för pengarna, otransparent och icke kontrollerbart? Se genomgång av PA:s skolmaterial och information från UNREWA anläggningar.

Related posts

Den palestinska myndighetens donationsmotor

David Bedein

"Beltald för att döda; Inspirerad av UNRWA”

Center for Near East Policy Research

Nyligen förnyad, kommer UNRWA att agera i enlighet med FN: s värden?

David Bedein