Image default
Swedish

President Trump och Freds utbildning: Nödvändiga förändringar i PA läroböcker som används i USA finansierade UNRWA: s skolor.

Denna artikel har medförfattare av Dr Arnon Groiss, forskningschef vid Centrum för Near East Policy Research.

När president Donald Trump tillträder kommer han utan tvekan ta en ordentlig titt på USA: s Mellanösternpolitik. Den nya presidenten kommer att behöva hantera det faktum att den amerikanska regeringen betalar för en tredjedel av de 1,2 miljarder dollar budget till UNRWA, en byrå som förvaltar flyktingstatus för fem miljoner palestinska araber … som är flyktingar för all framtid.

Ännu värre. USA har Finansierat UNRWAs skolsystem som har antagit den palestinska myndighetens krigs läroplanen, vilket indoktrinerar sina elever att ta till vapen för “rätten att återvända” till byar som deras morföräldrar hade 1948.

Eftersom UNRWAs motto är: “FRED STARTAR HÄR”, kan nu den nya Trump administration äntligen införa en freds läroplan i UNRWA: s skolor. Här är hur president Trump kan uppnå detta mål.

Stoppa De-legitimering av staten Israel och det judiska närvaro i landet

 • Varje karta som visar dagens politiska gränser i regionen bör markera Israel före 1967 territorium under namnet “Israel”. Sådant territorium får inte lämnas omarkerad och namnet får absolut inte benämnas som “Palestina”, vilket utgör en snedvridning av den nuvarande situationen.
 • Israel bör presenteras som en vanlig suverän stat i varje text där regionens stater näms.
 • Varje hänvisning till en region, bosättning eller plats i Israel före 1967 vapenstilleståndslinjer får inte beskrivas som uteslutande palestinsk.
 • Varje situation i böckerna som behandlar de heliga platserna i landet bör hänvisa även de judiska heliga platserna vid sidan av muslimska och kristna. Varje hänvisning till en plats som råkar vara helig för judar (som Klagomuren i Jerusalem, Makpelagrottan i Hebron och Rakels grav i Betlehem) skall ange detta.
 • Varje diskussion/uppgift i ämnen som rör befolkning och demografi frågor i landet bör omfatta antalet judar som bor där (6,3 miljoner 2016). Någon karta som visar städer i landet bör omfatta de viktiga judiska städerna samt (såsom Tel Aviv, Eilat, Ashdod, etc.).
 • Böckerna får inte använda omskrivningar som “landet från 48”, “inre området” eller “gröna linjen” i stället för uttrycket “israeliskt territorium”.
 • Historiska dokument får inte vara förfalskade (till exempel det brittiska mandatet stämpel, som har återgivits i en av skolböckerna).

 Upphöra med Demonisering av Israel:

 • Skolböcker som används i UNRWA: s skolor bör inte innehålla bitar med virulent demonisering av Israel, eller de-humanisering, eller någon beskrivning som går utöver presentationen av Israel och eller judarna som en vanlig medborgare med lika rättigheter, intressen och positioner.
 • Det är mycket önskvärt att i böckerna lägga till de fortfarande obefintliga bitar som berör Israel och judisk objektiv (exempelvis inslag som talar om den israeliska regeringen struktur, ekonomi, vetenskap och teknik, hebreiska kulturen, judisk historia, etc.) som bör ge balans i den enorma anti-israeliska kritiska materialet i böckerna.
 • Det är ytterst viktigt att i dessa böcker betona, trots konflikten och åsikten att juden är en motståndare, så är den judiska/ israeliska individen också en människa, och bör även behandlas därefter.

Upphöra med förespråkande av våldsam kamp i stället för fredlig lösning på konflikten:

 • Böckerna bör betona att fred är en strategisk valmöjlighet och att förhandlingar är det enda sättet att uppnå en lösning på konflikten.
 • Böckerna får inte innehålla någon presentation av en beväpnad eller våldsam kamp som ett medel för att uppnå en lösning av konflikten.
 • De traditionella islamiska idealen med Jihad och martyrskap bör endast nämnas i historiska sammanhang och inte som en lösning och del av dagens verklighet.
 • Den territoriella kampen mot Israel bör begränsas enbart till de områden som gäller Västbanken och Gazaremsan.
 • Gällande diskussioner/uppgifter om vad som kallas “Nakbah” bör det betonas det faktum att Nakbah är ett direkt resultat av ett krig som initierats enbart av den palestinska sidan och inte från en judisk aggression, i motsats till vad som sägs i dag i böckerna.
 • I detta sammanhang bör palestinska barn lära sig att förstå sitt eget delade ansvar för inträffade händelser och inte begränsa det enbart till motståndaren ansvar. Exempel: den så kallade “Separation muren” som byggdes för att försvara den israeliska befolkningen mot självmordsbombning från attackerande palestinier.
 • Den så kallade “rätten att återvända” bör presenteras som ett krav som presenteras som det palestinska partiets ståndpunkt av det som kallas “flyktingproblemet”, medan själva lösningen uppnås inom ramen för förhandlingarna mellan de två parterna och på grundval av endast ömsesidig överenskommelse.

Related posts

Skrivelserna till EU och USA sändebud för att bekämpa antisemitism

David Bedein

Fråga den nya UNRWA-KOMMISSIONEN: Var har allt mjöl tagit vägen?

David Bedein

USA: s senat avslöjar utredning av GOA efter ansvarsrapport om UNRWA terror

David Bedein

Leave a Comment

I accept the Privacy Policy

Accessibility