(Online) Unrwa-Monitor.com

Image default

Kommer Sverige som fjärde största givaren av UNRWA, att be UNRWA-kommissionären att ta upp 15 indiskretioner?

Utnämnandet av den schweiziska diplomaten Phillpe Lazzarini som ny chef för UNRWA ger nya möjligheter för UNRWA givarländer som övervakar UNRWA: s politik, att kräva en reform av UNRWA, särskilt i UNRWA-skolorna. De skolorna har under de senaste 20 åren använt Palestinska myndighetens läroplan för att indoktrinera palestinska arabiska barn till att erövra hela Palestina med vapen. Det målet är väl knappast lämpligt för en FN-byrå!

Här är 15 politiska indiskretioner som den nya kommissionären i UNRWA nu kommer att behöva ta sig an:

 1. UNRWA-läroböcker följer inte FN: s värderingar om fredlig försoning. UNRWA har introducerat en ny skolbok som innehåller Dalal el Mugrabi, vars terrorgrupp kapade en buss och mördade 38 passagerare, inklusive 13 barn. Hon presenteras i boken som en förebild för UNRWA-elever. I den nya UNRWA-texten framställs Dalal i full terrormundering, följt av en lektionsplan som presenterar hennes livshistoria som hedrande och eftersträvande. I en annan ny text lärs UNRWA-eleverna att sjunga och lära sig en dikt som uppmuntrar barnen att “utrota usurperserna” sedan araberna återvänder till Palestina. Den nya UNRWA-kommissionären borde konfiskera dessa läroböcker.
 1. UNRWAs kontrakt med användning av skolböcker från den palestinska myndigheten i Judea, Samaria, Jerusalem och Gaza.

UNRWA, som FN-byrå, är tänkt att driva skolor baserade på FNs slogan “Fred börjar här”. PA-utbildning driver emellertid skolor baserade på

ideologin från Palestina Liberation Organization: ”Conquest of Palestine by force of arms.” ”Erövra Palestina genom vapenvåld. Den nya UNRWA-kommissionären kan säga upp det UNRWA-PA-avtalet.

3. UNRWA-skolor pryds av affischer och väggmålningar av “martyrer” som dött i samband med mord på judar. Den nya UNRWA-kommissionären kan beordra att alla våldsamma bilder tas bort i UNRWAs anläggningar.

 1. El Kutla ungdomsklubbar i UNRWA-skolor inspirerar elever med mantra för väpnad kamp från ung ålder. Den nya UNRWA-kommissionären kan beordra El Kutla-klubbar att upphöra och avstå från våldsam uppmaning.
 1. Militärparader ofta i UNRWA-lokaler och sammanhang. Den nya UNRWA-kommissionären kan beordra ett slut på militära parader i alla UNRWAs anläggningar.
 1. Hamas terrorgrupper för fram kandidater för att leda lärare och arbetar i fackförbund i UNRWA. Den nya UNRWA-kommissionären kan kräva att alla anställda i UNRWA som finns på en “Hamas-lönelista ” plockas bort som anställda i UNRWA. Till och med FN definierar Hamas som en terroristorganisation.
 1. Nakba-händelserna planeras igen till den 15 maj, dagen då PLO beklagar nederlaget för de arabiska arméerna som invaderade Israel. Dessa samlingar har brukat uppmuntra till våld. Den nya UNRWA-kommissionären kan utfärda ett direktiv att avstå från alla uppmaningar till våld vid Nakba-ceremonierna i UNRWA.
 1. Populära sångaren Mohammad Assaf från Gaza, som påstår sig vara “UNRWAs ungdoms-ambassadör”, piskar upp folkmassor och ungdomar till våld. Den nya UNRWA-kommissionären kan utfärda ett politiskt uttalande, som gör att UNRWA tar avstånd från Assaf och hans budskap.
 1. Minnesceremonier i UNRWAs skolor och hedring av araber som dödats i samband med mord inträffar i UNRWA-skolor. Den nya UNRWA-kommissionären bör avbryta sådana ceremonier.
 1. Ingen transparens. Med ett flöde med 1,2 miljarder dollar i donationer från 67 nationer och 32 NGOs, varav många förmedlas i kontanta medel, måste den nya UNRWA-kommissionären se till att alla medel och utrustning används för humanitära behov, och inte blir stulna och överförda till terror verksamhet, terror-grupper eller säljs på den öppna marknaden. Det är dags att en ny UNRWA-kommissionär avslutar kontantbetalningar, vilket gör att öppenhet nästan är omöjlig.
 1. Export av UNRWAs skoltexter. Med hjälp av det diplomatiska upplägget och bidragen från givarländer exporterar UNRWA skolböcker som uppmuntrar rätten till att återvända och ersätta Israel med Palestina. Den nya UNRWA-kommissionären har möjlighet att sätta stopp för detta.
 1. Fördömande av UNRWA: s ekonomiska situation. Efter det amerikanska stoppet av finansiering med 365 miljoner dollar i augusti 2018 tillkännagav UNRWA att all amerikansk finansiering hade ersatts med en ökning av medel från Tyskland, Storbritannien, Saudiarabien, Qatar ,Norge och Sverige. Ända sedan USA: s nedskärning gör UNRWA emellertid uttalanden som skyller UNRWA: s ekonomiska svårigheter på USA: s nedskärning. UNRWA har aldrig någonsin specificerat hur den spenderar sin budget. Den nya UNRWA-kommissionären borde omedelbart offentliggöra en redovisning av utgifterna i UNRWA.
 1. UNRWA bristande erkännande av Israel i skol-kartor. UNRWA distribuerar världs- och regionala kartor som har utplånat Israel och ersatt alla Israels platser med arabiska namn. Bör Israel, en FN-medlem med god status, inte visas på en karta som utfärdats av en FN-byrå? Den nya UNRWA-kommissionären bör nu göra det till sin verksamhet att alla kartor i skolböcker och UNRWAs verksamhet skall visa Israel med namn och plats.
 1. Fake News: Judar orsakar Coronavirus. Under de senaste månaderna har officiella PA-källor överöst allmänheten med uttalanden om att Israel sprider Corona-viruset. Den nya UNRWA-kommissionären kan prioritera saklig information och se till att personalen som avlönas av UNRWA aldrig kommer att upprepa sådana uttalanden.
 1. Vapenträning på UNRWAs sommarläger. Under de senaste tjugo åren har tusentals UNRWA-studenter, med åldrarna 9 till 16 år, deltagit i sommarläger med vapenutbildning med riktiga vapen. När sommaren nu närmar sig igen kan den nya UNRWA-kommissionären agera för att upphöra vapenutbildning av “barnsoldater” FN: s resolutioner bör vara att skydda barnen, deras hälsa och välbefinnande. Vapenträning förhindrar detta FNs mål i UNRWA.

Kommer Sverige, den fjärde ledande givaren som finansierar UNRWA utan några villkor, att kräva att den nya UNRWA-kommissionären agerar på dessa femton politiska indiskretioner?

* Detta är de ledande UNRWA-bidragsgivarna:

https://www.unrwa.org/sites/default/files/2019_top_20_donors_overall_ranking.pdf

David Bedein, chef för ”Israel Resource News Agency vid Center for Near East Policy Research”, på Beit Agron i Jerusalem, har tillhandahållit nyheter om UNRWA sedan december 1987 med hjälp av ett team av judiska och arabiska journalister som producerar 24 kortfilmer på plats, tillsammans med två böcker och hundratals nyhetsartiklar.

Related posts

Behind The Scene with David Bedein (with Swedish subtitles): March 26th, 2020

Center for Near East Policy Research

Öppet klagomål till UNRWA:s generalkommissionär.

Center for Near East Policy Research

Fråga den nya UNRWA-KOMMISSIONEN: Var har allt mjöl tagit vägen?

David Bedein