(Online) Unrwa-Monitor.com

3 מאמרי עומק על הרשות הפלסטינית

_
הממשלה החדשה ואתגר המציאות הפלשתיניתפורסם ב: 14/04/2015
המשך לקרוא »
מי המציא את העם הפלשתיניפורסם ב: 06/07/2012
המשך לקרוא »
ממש לא “עניין שגרתי”פורסם ב: 29/11/2012
המשך לקרוא »
מדיניות ממשלת ישראל נגד הסתה – האמנם?פורסם ב: 30/11/2012
המשך לקרוא »
מימון לבית ספר כצורך הומניטרי?פורסם ב: 30/11/2012
המשך לקרוא »
מה שמשדרים משם מסרבים לדעת כאןפורסם ב: 01/12/2012
המשך לקרוא »
סלאם פיאד ו”מתינותו”פורסם ב: 01/12/2012
המשך לקרוא »
מבט אישי של כתב זר באנאפוליספורסם ב: 01/12/2012
המשך לקרוא »
‘הפלשתינים מעולם לא אישרו את הסכם אוסלו’פורסם ב: 02/12/2012
המשך לקרוא »
למה הפלסטינים נושכים את היד המאכילה אותם?פורסם ב: 10/12/2012
המשך לקרוא »
‘להסיר הכחשת השואה של עבאס מתכנית הלימוד’פורסם ב: 10/12/2012
המשך לקרוא »
העברת כספים לרשות: ארה”ב נגד, ישראל בעדפורסם ב: 10/12/2012
המשך לקרוא »
דוד בדין: ישראל מבקשת מאירופה לממן ספרי הסתהפורסם ב: 11/12/2012
המשך לקרוא »
בדין: הממשלה מתנהגת כמו בן שאינו יודע לשאולפורסם ב: 11/12/2012
המשך לקרוא »
דוד בדין: הפלשתינים מחלקים מפות שכוללות גם את ת”אפורסם ב: 11/12/2012
המשך לקרוא »
כי מרמאללה תצא שנאהפורסם ב: 08/06/2013
המשך לקרוא »
מדיניות של “כאילו”פורסם ב: 08/06/2013
המשך לקרוא »
מחדל החינוךפורסם ב: 08/06/2013
המשך לקרוא »
Pg1Pg2Pg3