(Online) Unrwa-Monitor.com

2 מאמרי עומק על הרשות הפלסטינית

_
חינוך לשנאה; נחשפים חומרי הלימוד בבתי הספר הפלסטיניםפורסם ב: 09/02/2020
המשך לקרוא »
תוכנית המאה של טראמפ – התיקונים החשובים שנעשו ברגע האחרוןפורסם ב: 05/02/2020
המשך לקרוא »
תוכנית המאה: הסוד חשוף לכלפורסם ב: 17/01/2020
המשך לקרוא »
הסדרה “פליטים דור 4”פורסם ב: 09/12/2019
המשך לקרוא »
יהודים, ישראל ושלום במדריכי המורים של הרשות הפלסטינית מאתפורסם ב: 02/12/2019
המשך לקרוא »
פגישה עם יוסי הוכמן -מנפגעי אוטובוס הדמים ב-78פורסם ב: 02/12/2019
המשך לקרוא »
דלאל אלמוגרבי – טרוריסטית רצחנית כדמות מופת בספרי הלימוד של הרש”פ שבשימוש אונר”אפורסם ב: 02/12/2019
המשך לקרוא »
מכונת ההתרמות של הפלשתיניםפורסם ב: 27/10/2019
המשך לקרוא »
ממש בעת הירצחה של רינה שנרב נמשכה ההסתהפורסם ב: 02/10/2019
המשך לקרוא »
התרת הופעתו ותנועתו מעזה לשומרון של הזמר הפלסטיני המסית מוחמד אסאףפורסם ב: 15/09/2019
המשך לקרוא »
שנאה, דה-לגיטימציה וקריאה למאבק אלים על כל שטחי א”י – ב-94 מדריכים למורים של הרש”פפורסם ב: 08/09/2019
המשך לקרוא »
השלום מתחיל בחינוךפורסם ב: 11/04/2019
המשך לקרוא »
עידוד תלמידי אונר”א לקחת חלק בפעולות מלחמתיות: מאבק, ג’יהאד, מרטיריות בספרי לימוד הנלמדים בבתיה”ס של אונר”אפורסם ב: 13/11/2017
המשך לקרוא »
ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית )רש”פ(: ההתייחסות ליהודים, לישראל ולשלוםפורסם ב: 15/10/2017
המשך לקרוא »
גוברת ההסתה במערכת החינוך הפלסטיניתפורסם ב: 15/10/2017
המשך לקרוא »
שלום כיתה א’ בפלשתיןפורסם ב: 15/10/2017
המשך לקרוא »
“ספרי הלימוד שבשימוש בתיה”ס של אונר”א בשטחים הפלסטיניים” תשובה להודעתו של דובר אונר”א כריסטופר גאנספורסם ב: 15/10/2017
המשך לקרוא »
משלחת מישראל דרשה ממזכ”ל האו”ם לחדול ממימון ספרי הלימוד המסיתים של הרש”פפורסם ב: 02/10/2017
המשך לקרוא »
ת”א היא תל אל-רביע: ספרי הלימוד של סוכנות האו”םפורסם ב: 03/01/2017
המשך לקרוא »
באסם עיד – הכירופורסם ב: 30/03/2016
המשך לקרוא »
זכויות אדם ושואה: תכנית לימודים חדשה ברש”פ?פורסם ב: 22/03/2016
המשך לקרוא »
חלם של בנייהפורסם ב: 21/03/2016
המשך לקרוא »
הצורך במניעת אישור המתפ”ש להעברת סיוע לארגון טרורפורסם ב: 23/02/2016
המשך לקרוא »
להפסיק את ההסתה בבתי הספרפורסם ב: 16/02/2016
המשך לקרוא »
בחסות יפן: חוברת פלשתינית שמוחקת את ישראלפורסם ב: 19/05/2015
המשך לקרוא »
Pg1Pg2Pg3